Sunday, August 16, 2009

MAN second post.

i am shiman.
so long never come to write.
actually hor, i am amy. just trying to help her write.
cause..............
she write very slow like tortoise. [she kicks my leg now]. haha

= start=
today very boring arh. yin wei a, bu dong. hahahaha. hahahahaha. erm, when "di fang yan qiu" de shi hou, lao shi te di gei wo na ta de shu(hen zhong de) wo jue de amy hen fan......... hen xiang lao a po................
amy hen xi huan kksiong....................... (this one is sm write)

zhe ge dong xi shi wo xiang amy bao chou de(kksiong de shi)...............hehhehhehheh......................coz amy so fat.....hahahahaha..................

SHIMAN

No comments:

Post a Comment